کوکو آمین اتوکسیله

نام صنعتی : کوکو آمین اتوکسیله |  | Amine Ethoxylate | Cocoamine polyethylene Glycol

فرمول شیمیایی : C12H33NH (C2H4O)nH

درجه خلوص : %99

نام های دیگر : Cocoamine hydroxypolyoxy ethylene | Cocoamine Ethoxylate | Nonionic Surfactants

برای اطلاعات بیشتر و خرید محصول تماس بگیرید. 09106173696

توضیحات

نام صنعتی : کوکو آمین اتوکسیله |  | Amine Ethoxylate | Cocoamine polyethylene Glycol

فرمول شیمیایی : C12H33NH (C2H4O)nH

نام های دیگر : Cocoamine hydroxypolyoxy ethylene | Cocoamine Ethoxylate | Nonionic Surfactants

معرفی

کوکو آمین اتوکسیله سورفکتانتی غیر یونی است که مانند سایر انواع سورفکتانتهای غیر یونی مخلوطی از مولکولهایی با تعداد متفاوت اتیلن اکساید است . عددی که بعد از نام kECA می آید نشاندهنده تعداد متوسط واحد های اتیلن اکساید در مولکول کوکو آمین است . برای مثال  KECA20 یعنی مولکول کوکوآمین که به طور متوسط با بیست مولکول اتیلن اکساید واکنش کرده است .

کاربرد های عمومی

کوکوآمین اتوکسله به عنوان امولسیفایر در صنایع فلز کاری ، افزودنی های روغن ها و صنعت نساجی و در فرمولاسیون سموم کشاورزی کاربرد دارد . ضمن اینکه به عنوان حد واسط برای ساخت نمک های چهارتایی آمونیوم نیز کار می رود .

KECA با HLB بالا در صنعت نساجی ، چرم ، رنگ و رزین ، ساخت جوهر ، صنایع آرایشی و بهداشتی ، محصولات نفتی ، ساخت پارچه های مصنوعی و صنعت پلاستیک به عنوان امولسیفایر ، عامل پخش کننده ، مرطوب کننده و یکنواخت کننده در رنگرزی به کار می رود .
این ترگیب با سورفکتاتنهای کاتیونی و آنیونی امتزاج پذیر است ضمن اینکه در محیط های اسیدی و قلیایی پایدار می باشد .

مشخصات:
کوکو آمین اتوکسیله