متانول

نام صنعتی : متانول | Methanol

فرمول شیمیایی : CH۳OH

درجه خلوص : %99

نام های دیگر : متیل الکل ، الکل متیلیک ، الکل چوب

برای اطلاعات بیشتر و خرید محصول تماس بگیرید. 09106173696

توضیحات

متانول | Methanol 

فرمول شیمیایی متانول  CH۳OH

درجه خلوص : %99

نام های دیگر : متیل الکل ، الکل متیلیک ، الکل چوب

متانول نوعی الکل بی‌رنگ با بوی خاص است که به نام الکل چوب شناخته می‌شود.

متانول یکی از سه محصول بسیار مهم صنایع می‌باشد و به عنوان سوخت پاک و یا در تولید هیدروژن مصرفی پیل های سوختی مورد توجه قرار گرفته است.

کاربردهای متانول:

کلید و پریز و انواع چسب های صنعتی

حلال‌ها ، رنگ‌ها ، پلاستیک‌ها و ضدیخ‌ها

تولید فرمالدئیدها و اسید استیک و MTBE

فرمالدئیدها (فرمالین) جهت مصارف خانگی و تولید انواع رزین ها

در تولید انواع ظروف و تجهیزات آشپزخانه، دوربین های عکاسی

متیل متاکریلات برای تولید انواع لامینیت ها و انواع ورنی و …

تهیه M.T.B.E جهت ارتقاء درجه آرام سوزی بنزین و جایگزین TEL.

اسید استیک و استفاده از آن به عنوان محصول نهایی و یا استفاده برای تهیه انواع استات سلولز برای انواع الیاف و پارچه با کاربردهای خاص

کاربردهای جدید در تولید: 

سوخت‌های هیدروژنی و استفاده الکل متیلیک به جای بنزین در اتومبیل‌ها و جایگزینی آن به جای سوخت‌های فسیلی

تولید DME دی متیل اتر (سوخت قرن بیست و یکم) و جایگزین نفت و گاز

نکات ایمنی متانول :

متانول ماده‌ای سمی است و نوشیدن آن موجب نابینایی و حتی مرگ می‌شود. هنگام استفاده از آن باید از ماسک و دستکش استفاده کرد چون از طریق تنفس و پوست و آشامیدن نیز می‌تواند جذب شود.