تالو آمین اتوکسیله

نام صنعتی :تالو آمین اتوکسیله | KETALO | Tallow amine ethoxylate

نام های دیگر :تالو آمین پلی اتیلن گلایکول اتر | KETALO | Nonionic Surfactants

برای اطلاعات بیشتر و خرید محصول تماس بگیرید. 09106173696

توضیحات

معرفی

تالو آمین اتوکسیله سورفکتانتی غیریونی است که مانند سایر انواع سورفکتانتهای غیریونی مخلوطی با تعداد متفاوت واحدهای اتیلن اکساید می باشد. عددی که بعد از نام KETALO می آید نشاندهنده متوسط واحدهای اتیلن اکساید در مولکول تالوآمین اتوکسیله است. برای مثالKETALO 15 یعنی مولکول تالوآمینی که به طور متوسط با پانزده مولکول اتیلن اکساید واکنش داده است. به علت وجود گروه آمینی در این ساختار، آمین های اتوکسیله با مول اتوکسیله پائین ماهیتاً کاتیونی هستند و با مول اتوکسیله بالا رفتار سورفاکتانت های آنیونی را نشان داده و با سورفکتانت های آنیونی امتزاج پذیرند.

کاربردهای عمومی

تالوآمین اتوکسیله به طور گسترده به عنوان امولسیفایر در فرمولاسیون سموم کشاورزی کاربرد دارد. این ترکیب روی سطوح فلزی، پارچه و سطوح معدنی جذب می شود و از این جهت می توان از آن به عنوان عامل ضد خوردگی، نرم کننده و عامل ضد الکتریسیته ساکن استفاده کرد.

KETALO در صنعت چرم، نساجی، رنگ و رزین، جوهر، صنایع آرایشی-بهداشتی، نفت، فلز کاری، پلاستیک و کاغذ به عنوان امولسیفایر، عامل پخش کننده و مرطوب کننده به کار می رود. این ترکیب در محیط های اسیدی و قلیایی پایدار است و در ضمن با سورفکتانت های آنیونی و کاتیونی امتزاج پذیر می باشد.

مشخصات

KETALO 15